Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia

Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia

Od bardzo dawna zbiorowość zdaje sobie sprawę z tego, iż w zdrowym ciele siedzi zdrowy duch. Stąd już w znacznie starych czasach robiono wszystko, co jedynie wykonalne, w kierunku tego, by poprawiać wytrzymałość organizmu i na tyle, na ile to realne, przywracać bliźnim sprawność po doznanych urazach. Jasne jest natomiast dla wszystkich, iż poziom sprawności fizycznej oraz odczuwanej w tym względzie samodzielności w kwestii poruszania się, w bardzo wysoki sposób wpływa na komfort życia dowolnego człowieka. Dlatego też w aktualnych czasach skutecznie i mądrze prowadzona fizjoterapia mająca na celu odrestaurowanie wielkiej sprawności jest oczywiście bardzo ważna, a jej początków można szukać już w czasach antycznych. Związek pomiędzy ustawieniem ciała, a poziomem zdrowia i samopoczuciem obserwowano już w dawnych Chinach, na co zwracał uwagę sam duży myśliciel, Konfucjusz. Wagę gimnastyki rozumieli również Hindusi, od jakich cywilizacja Zachodu skopiowała jakże powszechną w ostatnich czasach jogę. O wyjątkowej roli gimnastyki w normalnym życiu mówili też specjaliści w starożytnej Grecji i Rzymie.

Konwencjonalna fizjoterapia zorientowana na konkretne środki służące restytuowaniu zdrowia i sprawności zakwitła jednak dopiero w dziewiętnastym wieku, natomiast prawdziwy boom przeżyła w wieku dwudziestym. Funkcjonuje teraz niezwykle wiele typów fizjoterapii, a jednym z nich jest terapia manualna. Na terapię manualną składa się niezwykle wiele procedur i metod, jakich rolą jest badanie oraz usuwanie zwyrodnień układu ruchu. Jest to zatem kluczowy element w takiej kwestii, jak choćby rehabilitacja sportowców, aczkolwiek nie tylko. Nazwa terapii wywodzi się stąd, że całą swoją pracę leczniczą terapeuta wykonuje dłońmi. Terapia ta posiada charakter kompleksowy oraz wykorzystuje się w niej sporo kompleksowych działań, takich, jak masaż, rozciąganie czy manipulacje. Korzyści z poddania się fizykoterapii jest rzeczywiście bardzo wiele. Przede wszystkim, w rezultacie poddania się jej, bardzo często udaje się całkowicie zlikwidować ognisko dolegliwości zdrowotnych, a więc prawdopodobne jest niejednokrotnie całkowite uwolnienie się przez pacjenta od bólu.

Terapia manualna prowadzona w ramach fizjoterapii w znaczny sposób podnosi także komfort życia tych chorych, u jakich całkowite zlikwidowanie przyczyny problemu nie jest niestety realne. Mimo to, obniża się u nich poziom odczuwanego nieustannie bólu, a zarazem zwiększa się ich mobilność ruchowa, a co z tym idzie, również i poziom autonomii, co jest szczególnie ważne. W wielu wypadkach terapia manualna i fizjoterapia w ogóle zmniejszają ogólny czas leczenia i pobudzają powrót do całkowitej sprawności. Pozawalają także one uniknąć potrzeby odwoływania się do długotrwałego leczenia farmakologicznego, które obciąża organy wewnętrzne. Kolejną korzyścią tejże formy leczenia jest to, że bardzo często może być ona stosowana bezpośrednio w domu pacjenta, co pozwala uniknąć wielu przeszkód. Fizykoterapię można prowadzić albo w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, albo drogą leczenia prywatnego – tam z zasady okres czekania na leczenie jest o wiele krótszy.

503581225
ul. Szwedzka 7c 54-401 Wrocław
022505786
8942886835
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia
  • Zabiegi w centrum Motus Fizjoterapia