13 listopada 2013

Suwałki. Miasto żołnierzy i partyzantów

suwalkiSuwałki, malowniczo położone nad Czarną Hańczą, są jednym z najpiękniejszych miast Podlasia. Początkowo należało do kamedułów, jednak z czasem stały się Suwałki ważnym miastem garnizonowym. Dlaczego? Zadecydowało o tym strategiczne położenie miasta.  W czasie, gdy funkcjonowało Królestwo Polskie w Suwałkach swój garnizon miało wojsko rosyjskie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nie zmienił się charakter miasta, stąd też jego duża rolą w latach II wojny światowej.
A przyznać trzeba, że wojna ta była dla miasta wyjątkowo tragiczna. Mieszkający w Suwałkach Żydzi zostali wymordowani, poważnie ucierpiała również polska inteligencja. W samym mieście Niemcy założyli obozy pracy oraz obóz jeniecki, w którym przetrzymywano czerwonoarmistów. Wyjątkowo aktywna była w okolicach miasta działalność partyzancka. Ta tragiczna i trudna historia miasta została pięknie zaprezentowana w tutejszym Muzeum Historii i Tradycji  Żołnierzy Suwalszczyzny.
Muzeum to nie jest jednak jedyną atrakcją w Suwałkach. Warto zajrzeć do jednej z dzielnic tego miasta. To wieś suwalki-memorialSzwajcaria, na terenie której znaleziono ciekawe kurhany z początku naszej ery. To kurhany, które przypominają o Jaćwingach – pierwotnych mieszkańcach tych ziem. Z ich kulturą można zapoznać się w czerwcu, kiedy to w Szwajcarii organizowany jest Festyn Jaćwieski.